Nový energetický štítek pro vysavače

Již několik let platí ve státech EU jednotná pravidla pro značení některých nově vyrobených elektrospotřebičů, a mezi nimi i pro vysavače.

Od 1. září 2014 musí být vysavače vyrobené po tomto datu v místě prodeje opatřeny štítkem poskytnutým dodavateli výrobku. Štítek má být umístěn na vnější čelní nebo horní stranu výrobku tak, aby byl jasně viditelný.

Výše uvedené zatím neplatí pro:

 • vysavače pro mokré čištění, vysavače pro mokré a suché čištění, vysavače na baterie, robotické vysavače, průmyslové vysavače a centrální vysavače,
 • leštičky podlah,
 • venkovní vysavače.

KUPTE NOVÉ SÁČKY DO VYSAVAČE:

VYHLEDEJTE SÁČKY PRO VÁŠ VYSAVAČ »

Náležitosti energetického štítku vysavačů

Náležitosti energetického štítku pro vysavače si můžete prohlédnout na tomto obrázku:

Energetický štítek vysavače
Energetický štítek vysavače a jeho náležitosti

Nyní popíšu trochu podrobněji jednotlivé údaje na štítku.

1. Název výrobce nebo společnosti, která vysavače dodává prodejci.

2. Název nebo označení konkrétního modelu vysavače.

3. Třída energetické účinnosti vysavače. Třída A označuje vysavače s nejvyšší energetickou účinností, třída G s nejnižší. Po roce 2017 se uvažuje ještě s rozšířením třídy A o třídy A+, A++, A+++, a zrušením tříd E, F, G.

4. Průměrná roční spotřeba energie v kWh. Udává, kolik energie spotřebuje vysavač při jeho průměrném používání (uvažuje se 50 cyklů čištění) za jeden rok.

5. Třída emisí prachu z vysavače. Udává, jak moc je je účinný vysavač (zejména jeho filtrační systém) při vyfukovaní prachu zpět do prostředí. Třída A znamená nejvyšší účinnost, G nejnižší.

6. Hladina akustického výkonu. Udává maximální hlučnost vysavače v dB. Čím vyšší číslo, tím je vysavač hlučnější. Většina současně nabízených vysavačů má hladinu akustického výkonu mezi 70 – 80 dB. Nad hranicí 80 dB jde už o velmi hlučné vysavače, naopak jsou na trhu i velmi tiché vysavače s hladinou akustického výkonu 62 dB i nižší.

7. Třída účinnosti čištění pro koberce. Udává, jak je vysavač účinný při čištění koberců. Účinnost závisí na sacím výkonu vysavače, na těsnosti vysavače, na tvaru hubice. Při zkoušce se měří přírůstek prachu ve schránce po několika tazích hubice v poměru k celkovému množství rozptýleného prachu na zkušebním ploše koberce.

8. Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy. U zkoušky se sleduje úbytek prachu po určitém počtu tahů hubicí přes zkušební štěrbinu naplněnou prachem v poměru k celkovému množství prachu ve štěrbině.

V následující tabulce vidíte, jak se podle hodnoty roční spotřeby energie zatřiďují vysavače do jednotlivých tříd energetické účinnosti. Po 1. září 2017 dojde ke zrušení tříd E, F, G a naopak přibudou ještě úspornější třídy A+, A++, A+++.

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie AE [kWh/rok]

Energetický štítek po 1. 9. 2014

Energetický štítek po 1. 9. 2017

A+++

nepoužije se

AE ≤ 10,0

A++

nepoužije se

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

nepoužije se

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28.0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

nepoužije se

F

52,0 < AE ≤ 58,0

nepoužije se

G

AE > 58,0

nepoužije se

Požadavky na vysavače mezi roky 2014 a 2017

Pro nově uváděné vysavače na trh po 1. 9. 2014 platí dále následující:

 • Roční spotřeba energie musí být menší než 62,0 kWh/rok.
 • Jmenovitý příkon musí být menší než 1 600 W.
 • Schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc) musí být větší nebo rovna 0,70.
 • Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze (dpuhf) musí být větší nebo rovna 0,95.
 • Tyto mezní hodnoty neplatí pro vysavače s vodním filtrem.

Požadavky na vysavače po roce 2017

Pro vysavače uváděné na trh po 1. 9. 2017 bude platit následující:

 • Roční spotřeba energie musí být menší než 43,0 kWh/rok.
 • Jmenovitý příkon musí být menší než 900 W.
 • Schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc) musí být větší nebo rovna 0,75.
 • Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze (dpuhf) musí být větší nebo rovna 0,98.
 • Emise prachu z vysavače nesmí být vyšší než 1,00 %.
 • Hladina akustického výkonu musí být menší nebo rovna 80 dB.
 • Hadice, pokud je jí vysavač vybaven, musí být trvanlivá tak, aby byla stále použitelná po 40 000 oscilacích při zatížení.
 • Provozní životnost motoru musí být delší nebo rovna 500 hodin.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *